Ditt krav blir vårt ansvar!


Genom att anlita oss till era projekt får ni som kund hjälp att styra projektet mot ert tydliga mål, inom uppsatta ramar och budget. Vi har lång erfarenhet av väl genomförda projekt och tillhandahåller kompetent personal för både stora och små projekt. Vi är vana vid att leverera väl genomförda arbeten inom överenskommen tid. Vi värnar alltid om miljön.

Tjänster inom Bygg vi erbjuder:


 • Nybyggnation
 • Tillbyggnation
 • Ombyggnation
 • Köksrenovering
 • Fönsterbyten
 • Takbyten
 • Altaner
 • Rivning

Kontakta oss via mejl: info@gkgroup.se eller telefon: 08-545 077 17

Fastighetsservice


Vi hjälper er med tömning av grovsoprum och vindar, städning av trappor och soprum samt höst och vårstädningen. Fast utrustning såsom papperskorgar, staket och grindar kan byggas eller målas inför varje säsong. Vi rengör era stup- och hängrännor och byter även ut skadade delar. Därtill tillhandahåller vi även snöröjningen på vintern. Vi kan även utföra en speciell behandling som håller påväxt borta från tak- och fasader i många år.

Tjänster inom Fastighetsservice


 • Tömning förråd och källare
 • Höst & Vårstädning
 • Reparationsarbeten
 • Byta hängrännor och stuprör
 • Takvård
 • Snöröjning
 • Takskottning
 • Halkbekämpning

Kontakta oss via mejl: info@gkgroup.se eller telefon: 08-545 077 17

Tvättstugeservice


GK Group erbjuder er helhetslösningar för er tvättstuga. Vi tar hand om projektering, installation och service i er tvättstuga. Vi tar hand om allt från transporter till byte av all utrustning i tvättstugan. Kontakta oss nästa gång ni ska renovera, bygga om eller bygga till er tvättstuga.

 • Totalrenovering
 • Försäljning
 • Installation
 • Besiktning samt åtgärdsförslag
 • Tvättmaskiner
 • Torktumlare
 • Torkskåp
 • Manglar

Kontakta oss via mejl: info@gkgroup.se eller telefon: 08-545 077 17

Förvaltare och fastighetsägare


Ett tak behöver kontinuerligt service och underhåll, i vissa fall behöver taket kompletteras med taksäkerhet för att uppfylla lagkraven. När snöovädret kommer så behöver takskottare ta bort snö och istappar. Vi utför dagligen servicearbeten och har genom åren arbetat på ett stort antal hustak runt om i Sverige. Ett klokt val är att teckna serviceavtal med oss.

Kontakta oss via mejl: info@gkgroup.se eller telefon: 08-545 077 17

Vi kan erbjuda


 • Serviceavtal
 • Bevakningsavtal
 • Avropsavtal
 • Snöröjning
 • Takskottning
 • Halkbekämpning

Snöskottning


GK Group erbjuder er snöskottning på tak och mark samt halkbekämpning. Vi erbjuder två typer av avtal, bevakningsavtal där vi bevakar åt er eller avropsavtal då ni hör av er när ni behöver snöskottning. Vi erbjuder er plogning och sandning av parkeringar, gångvägar och trappor. Våra takskottare är utbildade enligt Skotta säkert.

Kontakta oss via mejl: info@gkgroup.se eller telefon: 08-545 077 17